PODPORUJÍ NÁS


"Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020" financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

"Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021" financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

"Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022" financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Návratná finanční výpomoc pro rok 2020 poskytnutá Moravskoslezským krajem 

Návratná finanční výpomoc pro rok 2021 poskytnutá Moravskoslezským krajem

Návratná finanční výpomoc pro rok 2022 poskytnutá Moravskoslezským krajem