PODPORUJÍ NÁS

"Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020" financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

"Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021" financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

"Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022" financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

"Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023" financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Návratná finanční výpomoc pro rok 2020 poskytnutá Moravskoslezským krajem 

Návratná finanční výpomoc pro rok 2020 poskytnutá Obcí Hrabyně

Návratná finanční výpomoc pro rok 2021 poskytnutá Moravskoslezským krajem

Návratná finanční výpomoc pro rok 2022 poskytnutá Moravskoslezským krajem

Návratná finanční výpomoc pro rok 2023 poskytnutá Obcí Hrabyně

Nadační příspěvek pro rok 2020  poskytnutý Nadací ČEZ

Dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 poskytnutá MPSV ČR
Dotace ze státního rozpočtu pro rok  2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19 poskytnutá MPSV ČR

Dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 - poskytnutá MPSV ČR
Dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19 - poskytnutá MPSV ČR