Pečovatelská služba

Pečovatelská služba (identifikátor 71190261) je terénní služba sociální péče poskytována v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Poslání služby

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou, podporou a pomocí osobám v jejich domácnostech, služba usiluje o zachování a udržení jejich soběstačnosti a samostatnosti v nepříznivé sociální situaci, kterou jim nelze zajistit jinými službami nebo osobami s ohledem na jejich svobodnou vůli.

Cíl služby

Cílem pečovatelské služby je podpora a pomoc osobám se sníženou soběstačností tak, aby mohly zůstat ve svých domácnostech.

Zásady poskytování služby

Podpora a nezbytná míra péče

Rovný přístup

Individuální přístup

Dodržování práv uživatele

Profesionalita a týmová spolupráce

Cílová skupina

Pečovatelská služba je určena obyvatelům obce Hrabyně - primárně obyvatelům bytových domů č. p. 201 a č. p. 207 se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina zahrnuje osoby se zdravotním postižením a seniory.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita pro poskytování pečovatelské služby (tj. počet uživatelů, kterým jsme schopni v jednom okamžiku poskytnout službu) je max. 8 uživatelů.

Časová dostupnost

Denně včetně víkendů a svátků 6.00 - 22.00 hodin