CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Platný od 01.07.2023

(Služba je poskytována od 06:00 hod. do 22:00 hod.)

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135,- Kč/hod

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

135,- Kč/hod

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru - polohování

135,- Kč/hod

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135,- Kč/hod

5. Pomoc při úkonech osobní hygieny, včetně základní péče o vlasy a nehty

135,- Kč/hod

6. Pomoc při úkonech osobní hygieny - koupel v domácnosti

135,- Kč/hod

7. Pomoc při použití WC

135,- Kč/hod

8. Dovoz nebo donáška jídla

20,- Kč/oběd

9. Pomoc při přípravě jídla a pití

135,- Kč/hod

10. Příprava a podání jídla a pití

135,- Kč/hod

11. Běžný úklid a údržba domácnosti

135,- Kč/hod

12. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování

135,- Kč/hod

13. Donáška vody

135,- Kč/hod

14. Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

135,- Kč/hod

15. Nákupy a pochůzky

135,- Kč/hod

16. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

135,- Kč/hod

17. Praní osobního a ložního prádla, jeho drobné opravy

60,- Kč/kg

18. Žehlení osobního a ložního prádla, jeho drobné opravy

60,- Kč/kg

19. Doprovázení dospělých tam a zpět - různé instituce veřejných služeb

135,- Kč/hod

Fakultativní úkony Pečovatelské služby

20. Doprovod dospělých - nad rámec základních činností 

135,- Kč/hod

21. Dohled nad dospělým člověkem

135,- Kč/hod

22. Pomoc s malými domácími zvířaty 

135,- Kč/hod

23. Zapůjčení kompenzační pomůcky

20,- Kč/den

CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE

Platný od 01.07.2023

(Asistence je poskytována od 22:00 hod. do 06:00 hod.)

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135,- Kč/hod

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135,- Kč/hod

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru - polohování 

135,- Kč/hod

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135,- Kč/hod

5. Pomoc při úkonech osobní hygieny

135,- Kč/hod

6. Pomoc při použití WC

135,- Kč/hod

7. Pomoc při přípravě jídla a pití

135,- Kč/hod

8. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

135,- Kč/hod

9. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

135,- Kč/hod

10. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

135,- Kč/hod

Fakultativní úkony Osobní asistence

11. Dohled nad dospělým člověkem

135,- Kč/hod

12. Zapůjčení kompenzační pomůcky

20,- Kč/den