Ceník pečovatelské služby

 1Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130 Kč/hod

 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

130 Kč/hod

 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním          prostoru


130 Kč/hod

 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130 Kč/hod

 5. Pomoc při úkonech osobní hygieny, včetně základní péče o vlasy a        nehty


130 Kč/hod

 6. Pomoc při úkonech osobní hygieny-koupel v domácnosti

130 Kč/hod

 7. Pomoc při použití WC

130 Kč/hod

 8. Dovoz nebo donáška jídla

20 Kč/ oběd

 9. Pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč/hod

10. Příprava a podání jídla a pití

130 Kč/hod

11. Běžný úklid a údržba domácnosti

130 Kč/hod

12. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například                        sezónního úklidu, úklidu po malování 

130 Kč/hod

13.  Donáška vody

130 Kč/hod

14. Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba                   topných zařízení

130 Kč/hod

15. Nákupy a pochůzky

130 Kč/hod

 16. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného             vybavení domácnosti

130 Kč/hod

17. Praní osobního a ložního prádla, jeho drobné opravy

35 Kč/1 Kg

18. Žehlení osobního a ložního prádla, jeho drobné opravy

35 Kč/1 Kg

19. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,          k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné               služby a doprovázení zpět                                                                                     

130 Kč/hod

Fakultativní úkony pečovatelské služby

20. Doprovod dospělých - nad rámec základních činností 

130 Kč/hod

21. Dohled nad dospělým člověkem - pocit bezpečí, jistoty

130 Kč/hod

22.  Pomoc s malými domácími zvířaty 

130 Kč/hod

23. Zapůjčení kompenzační pomůcky

20 Kč/den

Ceník osobní asistence

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120 Kč/hod

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120 Kč/hod

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 

120 Kč/hod

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120 Kč/hod

5. Pomoc při úkonech osobní hygieny

120 Kč/hod

6. Pomoc při použití WC

120 Kč/hod

7. Pomoc při přípravě jídla a pití

120 Kč/hod

8. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

120 Kč/hod

9. Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím

120 Kč/hod

10. Pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí

120 Kč/hod

Fakultativní úkony osobní asistence

11. Dohled nad dospělým člověkem 

120 Kč/hod

12. Zapůjčení kompenzační pomůcky

20 Kč/den