Osobní asistence

Osobní asistence (identifikátor 9053243) je terénní služba sociální péče poskytována v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní asistence (identifikátor 9053243) je terénní služba sociální péče poskytována v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání služby

Osobní asistence je poskytována terénní formou, podporou a pomocí osobám v jejich domácnostech, služba usiluje o zachování a udržení jejich soběstačnosti a samostatnosti v nepříznivé sociální situaci, kterou jim nelze zajistit jinými službami nebo osobami s ohledem na jejich svobodnou vůli.

Zásady poskytování služby

Podpora a nezbytná míra péče

Rovný přístup

Individuální přístup

Dodržování práv uživatele

Profesionalita a týmová spolupráce

Cílová skupina

Osobní asistence je určena obyvatelům obce Hrabyně - primárně obyvatelům bytových domů č. p. 201 a č. p. 207 se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina zahrnuje osoby se zdravotním postižením a seniory.

Kapacita služby

Kapacita pro poskytování osobní asistence (tj. počet uživatelů, kterým jsme schopni v jednom okamžiku poskytnout službu) je max. 1 uživatel.

Časová dostupnost

Denně včetně víkendů a svátků od 22.00-6.00 hod