Vítáme Vás na webových stránkách Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvková organizace
Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace.

Příspěvková organizace "Pečovatelská služba Hrabyně" byla zřízena ke dni 1. 1. 2004, avšak činnost pro osoby se zdravotním postižením a seniory tohoto zařízení pod jiným názvem a zřizovatelem na území obce sahá až do 70 let minulého století.

Hlavním účelem organizace je poskytování pečovatelské služby, terénní formou občanům Hrabyně v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a od 1. 1. 2022 poskytování osobní asistence v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.